Program

Fredag

16:00 Incheckningen och utställningstorget öppnar

19:00 Öppningsmöte
Berit Simonsson och Lennart Henricsson

21.00 Fika

Lovsången under helgen kommer att ledas av Kristine Arapovic Lindetorp och Hans Lindetorp med team. På lördagkvällen kommer även Niklas Hallman att medverka.

Lördag

8.30 Bön och lovsång

9:00 A walk with Jesus (engelska) Läs mer här*
Keith White
Obs! Detta pass kommer inte att tolkas framifrån. Keith kommer i lugn takt att föra oss på en vandring, och alla deltagare kommer att få ett skriftligt material på svenska att följa med i. För ett begränsat antal kommer det även att finnas tillgång till simultantolkning i hörlurar, men detta ordnas på plats.

10:45 Fika

11:15 Inspirerande exempel

11:45 Storseminarium 1: Ledarskap och lärjungaskap
Marina Andersson och Ingela Wahl

11:45 Storseminarium 2: Teambuilding och vision
Magnus Sternegård

12:30 Lunch

14:00 Seminarier A

15:15 Fika

16:00 Seminarier B

17:15 Kvällsmat på stan

19:00 Bön och lovsång

19:30 Kvällsmöte med nattvard
Olof Edsinger och Maria Furusand

21:30 Fika

Söndag

9.00–10.30 Presentation av Filadelfiakyrkans barnverksamhet Smash (föranmälan) alt teamträffar på stan. Läs mer här**

11:00 Gudstjänst
Niklas Piensoho

*
En vandring med Jesus från Kafarnaum till Jerusalem, baserad på Matteusevangeliet 9–21.

Under Keith Whites ledning inbjuder vi dig att följa med på en vandring med Jesus och hans lärjungar. Matteusevangeliet är vår guide. Vi kommer att stanna upp med Jesus vid tio platser under vägen. Orsaken till att vi stannar just där är att barn eller unga människor är en del av berättelsen så som den berättas av Matteus. Under vägen kommer vi att upptäcka att Jesus ledde genom handlingar och exempel, inte bara genom ord. Och inte minst viktigt: det sätt han gör saker på är lika viktigt som vad han gör. Det sätt som han säger saker på är lika viktigt som det han säger. Processen är lika viktig som evangeliets innehåll. När vi vandrar med Jesus kommer vissa att uppleva det som en pilgrimsfärd, medan andra kommer att uppleva det som en förelöpare till passionsberättelsen. Och genom Guds nåd kommer vi att upptäcka att vi får en djup insikt i det himmelrikes natur som Jesus undervisar om – en insikt som är av avgörande betydelse för vår tjänst bland barn, unga och familjer.

**
Filadelfiakyrkans barnverksamhet, Smash, har gjort en spännande resa de senaste åren, och här får du chansen att få en djupare inblick i hur resan har gått till, och hur vi arbetar i Smash idag.

Vi kommer bland annat att beröra:
– Förändringsarbete – hur vi gjorde
– Hur har vi organiserat oss – grupper, ledarstruktur, arbetssätt
– Hur undervisar vi – gudstjänstupplägg
– Hur ser en söndag ut på Smash – från första välkomnandet till sista hejdå

Filadelfiakyrkan bjuder på frukost från kl 08.30
Plats: Birkasalen

berit-simonsson

lennart-henricsson

kristine-arapovic-lindetorp

hans-lindetorp

En vandring med Jesus från Kafarnaum till Jerusalem, baserad på Matteusevangeliet 9–21.

Under Keith Whites ledning inbjuder vi dig att följa med på en vandring med Jesus och hans lärjungar. Matteusevangeliet är vår guide. Vi kommer att stanna upp med Jesus vid tio platser under vägen. Orsaken till att vi stannar just där är att barn eller unga människor är en del av berättelsen så som den berättas av Matteus. Under vägen kommer vi att upptäcka att Jesus ledde genom handlingar och exempel, inte bara genom ord. Och inte minst viktigt: det sätt han gör saker på är lika viktigt som vad han gör. Det sätt som han säger saker på är lika viktigt som det han säger. Processen är lika viktig som evangeliets innehåll. När vi vandrar med Jesus kommer vissa att uppleva det som en pilgrimsfärd, medan andra kommer att uppleva det som en förelöpare till passionsberättelsen. Och genom Guds nåd kommer vi att upptäcka att vi får en djup insikt i det himmelrikes natur som Jesus undervisar om – en insikt som är av avgörande betydelse för vår tjänst bland barn, unga och familjer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

marina-andersson_profil

ingela-wahl

magnus-sternegard

olof-edsinger

maria-furusand

Filadelfiakyrkans barnverksamhet, Smash, har gjort en spännande resa de senaste åren, och här får du chansen att få en djupare inblick i hur resan har gått till, och hur vi arbetar i Smash idag.

Vi kommer bland annat att beröra:
– Förändringsarbete
– hur vi gjorde
– Hur har vi organiserat oss
– grupper, ledarstruktur, arbetssätt
– Hur undervisar vi
– gudstjänstupplägg
– Hur ser en söndag ut på Smash
– från första välkomnandet till sista hejdå
Filadelfiakyrkan bjuder på frukost från kl 08.30

Plats: Birkasalen