Program

Fredag

10–17 Ledardag

16 Incheckningen och utställningstorget öppnar

17.30 Kvällsmat för deltagare på ledardagen

19 Kvällsmöte

21.30 Mässa i Domkyrkan

Lördag

8.30 Bön och lovsång

9 Undervisningspass

10.30 Fika

10 Teotalks

12.30 Lunch

14 Seminarier 1

15.30 Fika

16 Seminarier 2

17 Seminarier 3

18 Middag

19 Uppmuntranskväll och praiseparty

Söndag

9.30 Seminarier 4 – olika typer av söndagsskola

11 Familjegudstjänst med Joakim Lundqvist