Program

Fredag

Ledardagen

9.45 Fika och drop in
10.15 Välkommen och lovsång
10.30 Kristet ledarskap (Olof Edsinger)
11.15 Bringing all generations to Christ (Orange)
12 Lunch
13 What is this thing called Orange? (Orange)
14 Partnering with parents (Orange)
Alla åldrars församling – ett svenskt perspektiv (Maria Furusand)
15 Fika
15.30 Teambuilding (Tammy Holm)
16.15 Learning to organize small groups (Orange)
17.30 Middag

Barnledarkonferensen

16 Incheckning / utställningstorget öppnar
19 Öppningsmöte
Activating the church for family ministry (Orange)
Wrap
21.30 Mässa i Domkyrkan (Sam Douhan och Maria Smeds)

Lördag

8.30 Bön och lovsång
9 Tre utmaningar
9.30 Led med ditt liv (Magnus Sternegård)
10.15 Fika
11 Church and families working together (Orange)
12 Eftersnack
12.30 Lunch
14 Seminariepass 1
15.30 Fika
16 Seminariepass 2
17 Seminariepass 3
18.15–22 Festkväll med mat och program

Söndag

9.30 Seminariepass 4
11 Familjegudstjänst (Joakim Lundqvist m fl)