Seminarier

Under konferensen kommer vi att ha två seminarietillfällen, där vi sammantaget erbjuder 32 olika seminarier.

Nedan finner du en presentation av alla konferensens seminarier. Presentation av talarna visas när du rör muspekaren över respektive namn. Varje seminarium erbjuds vid ett tillfälle, och som deltagare kan du bara välja två olika.
Vårt förslag är därför att ni, om ni kommer flera från samma sammanhang, delar upp er och efteråt berättar för varandra vad ni har lärt er och upplevt.
Observera också att antalet platser är begränsat. Flera seminarier är redan på väg att bli fulla. Vid gruppanmälan behöver du i förväg kolla så att alla får de val de önskar.

* Välj detta seminarium om du vill ha hjälp med översättning till något av språken engelska, arabiska, farsi, franska, spanska och tigrinja.

Seminarier A

A1. Spiritual formation at home (engelskt tal) – Keith White.
We will share our experiences of how home life contributed to our own spiritual development, consider the particular opportunities and challenges for children and families today, and explore some creative options and possibilities together.

A2. Påverkan med respekt (dansk-svenskt tal) – Carsten Hjorth Pedersen.
Som kristna barnledare har vi något på våra hjärtan. Vi vill få säga något sant och gott om Gud. Vi vill också vara trovärdiga förebilder. Men hur kan vi förmedla detta i respekt för barnen, utan att på fel sätt gå över deras gränser? Var går gränsen mellan erbjudande och manipulation? I detta seminarium presenteras en tanke- och handlingsmodell för kristen vägledning, undervisning och förkunnelse.

*A3. Barns andliga utveckling – Susanne Olofsson och Magnus Sternegård.
Barn är födda med en naturlig närhet till Gud. Kanske vår viktigaste uppgift som föräldrar och ledare är just att ge barnen goda förutsättningar att fascineras, uppleva, erfara och upptäcka Gud. Men hur kan vi hjälpa barnen till ett liv med Gud? Och vad är viktigt att få vara med om, lära och utmanas av i de olika åldersfaserna? I detta seminarium delar vi med oss av både erfarenheter, insikter, verktyg och exempel.

*A4. Barnteologi – barn och efterföljelse Ulrik Josefsson
Tillhör barnen Gud? Har barn en tro eller behöver de hjälpas till den? Frågorna är stora och många och hur vi svarar på dem avgör hur vi vägleder barnen. Seminariet kommer att jobba med Bibeln, olika teologisk positioner och hur arbetet bland barn kan formas utifrån medvetna teologiska val.

A5. Att berätta Bibelns berättelser för barn – Olof Brandt.
Vi behöver ge Bibelns berättelser vidare till nästa generation, men hur mycket får vi påverka? Vilka teman passar för olika åldrar och framför allt hur gör man? Ett levande seminarium med undervisning och berättande som kommer att ge dig bra redskap.

A6. Hjälp barnen att upptäcka sina gåvor – Alf B Svensson och Marina Andersson.
Ett seminarium där du som förälder och ledare får konkreta råd om hur du kan hjälpa och uppmuntra barnen att upptäcka, använda och utveckla sina gåvor.

*A7. Jag har valt själv! Eller…? – Om tron i hemmet – Maria Furusand.
Att vara förälder i ett av världens mest sekulariserade länder är ingen lätt uppgift. Det finns många åsikter om hur du är en bra förälder. Den möjlighet som söndagsskolan eller barngruppen i kyrkan har att dela tron är inget mot den tid som föräldrar har med sina barn – men här behöver vi som kyrka kliva in och vara ett stöd till hjälp och inspiration. Hur kan du som förälder dela tron med dina barn i hemmet? Och hur kan vi som kyrka finnas med och uppmuntra föräldrar att dela tron och leva i efterföljelse av Jesus, med sina barn? Ett praktiskt seminarium om att leva ut sin tro i vardagen.

A8. Nå ut i vår nation med mer än en generation som tillsammans sprider tron – Ingela Wahl och Mikael Wahl.
Hur kan vi fungera missionellt med alla åldrar tillsammans i våra familjer och församlingar, men också inför speciella satsningar? Hur kan vi tillsammans utföra uppdraget som Jesus ger oss i missionsbefallningen? Vi tar med oss den tredje generationen i vår familj och delar tillsammans våra erfarenheter både utifrån vår familj och utifrån vårt engagemang i vår lokala församling och den internationella missionsrörelse (King’s Kids) som vi är en del av.

A9. Att leda alla generationer i tillbedjanKristine Arapovic Lindetorp och Hans Lindetorp
Utifrån egna erfarenheter av att leda lovsång i hemgruppen, den lokala församlingen och på konferenser som Torp och New Wine delar vi med oss av våra tankar och visioner för en tillbedjan där alla kan vara med. Det blir också tid för praktiska frågor och samtal där alla får dela erfarenheter och fundera på varför det kan vara så svårt och hur vi kan hitta en väg framåt.

A10. Jesus till barnen genom scouting – Atle Svanberg.
Hur når vi nya människor och hur fördjupar vi lärjungaskapet genom scoutkårens arbete? Hur använder vi scouting som en pedagogisk miljö för lärjungaskap? Hur får vi med barn och nya barn? En metod om att nå ut!

A11. Från flanellograf till digital och social media – Ella-Stina Wendle.
I alla tider har vi använt olika hjälpmedel för att förstärka vår undervisning och det budskap som vi vill nå ut med till barnen. I det här seminariet får du lära dig mer om flanellografens och blädderblockets nyare alternativ – de digitala medierna. Du får goda exempel och konkreta tips på hur man kan göra undervisningen varierande, inspirerande och tydligare med hjälp av den digitala tekniken. Digitala medier är ett pedagogiskt redskap som hjälper oss att på ett kreativt och lustfyllt sätt nå ut med vårt budskap om Jesus till barnen. Vi kommer också att lära oss hur vi på ett enkelt sätt kan arbeta med sociala medier för att nå ut med information, både om vad vi gör och vad vi tror på.

*A12. På flera sätt – Gunilla Möller.
Barn lär sig på olika sätt och därför behöver vi också lära ut på olika sätt. Detta seminarium handlar om hur vi på ett engagerat och kreativt sätt kan nå ut med ett budskap på flera olika sätt. Att variera mellan till exempel bilder, musik, lekar, experiment, böcker, skrivuppgifter, reflektion och naturupplevelser är det bästa sättet att nå så många som möjligt. Du får kreativa och praktiska tips på hur du kan skapa en varierad undervisning i din barngrupp.

A13. Hur talar vi om Jesus i en mångkulturell kontext?Johannes Stenberg
Idag kommer många av Sveriges barn från familjer med annan religion och kultur. Hur talar vi trovärdigt och frimodigt om vår tro utan att provocera? Vad behöver vi känna till om islam och finns det diken som vi bör akta oss för? Jag delar med mig av både teori och praktik utifrån 13 års erfarenhet av barnverksamhet i Rinkeby och Skäggetorp.

A14. Hur vi bygger relationer med familjer i invandrartäta områden? – Öivin Grönberg och Heléne Wandeby.
Vi måste inkludera hela familjer i vår gemenskap. Goda relationer med föräldrar ger djup kommunikation och på det sättet når vi barnen mitt i familjen. Detta är vad vårt seminarium kommer att handla om.

A15. Hjärtat till Gud och en utsträckt hand – Helena Andersson.
Idag står vårt samhälle inför oerhörda utmaningen, och vi ser att behoven är stora inte minst bland de minsta av oss – barnen. Hur kan vi möta den nöd vi ser? Vad kan vi som ledare göra? Hur kan vi samverka med samhället på ett sätt som gör att barn får möta den upprättelse som finns i Jesus till ande, kropp och själ?

A16. Normkritik, tidsanda och kristna förskolor – Olof Edsinger och Astrid Palmén.
I detta seminarium presenterar vi några av vår tids trender i förskolans värld, med särskilt fokus på queertänkande och normkritisk pedagogik. Vilka konsekvenser får det när alla Sveriges barn ska introduceras till hbtq-rörelsens kritik av hetero- och tvåkönsnormen? Vi får även en inblick i vad det innebär att driva en kristen förskola – hur skiljer sig denna förskoleform från andra, och varför?

Seminarier B

B1. Hur når vi killarna? (danskt-svenskt tal)Carsten Hjorth Pedersen.
Hur kan vi motivera fler män att bli kristna barnledare? För både pojkarnas och flickornas skull – och för männens egen skull! Och hur kan vi som män och kvinnor kommunicera det kristna budskapet på ett sätt som når fram till pojkarna? Hur kan vi på ett sunt sätt appellera till det maskulina? Välkommen till ett seminarium om en angelägen fråga och med gott om praktiska tips!

*B2. Hur ger vi trons grunder på ett pedagogiskt sätt?Marina Andersson och Karolina Poland.
I ett samhälle där skolans tydliga linje är att vara så okonfessionell som möjligt blir det ännu viktigare för barn att få hjälp att förstå, förklara och försvara sin tro. Den grund som kristendomsundervisningen traditionellt har gett finns inte längre i våra barns skolvärld, vilket gör det ännu mer angeläget att vi som kyrka finns med och hjälper våra barn att definiera och tydliggöra sin tro. Hur kan vi ge barn trons grunder på ett pedagogiskt sätt? Hur hjälper vi barnen att få tag på kristen tro så att det blir begripligt? Hur hjälper vi våra barn att dela sin tro med sina kompisar?

B3. Tillsammans är det nya själv – att leva ett gott liv som förälder eller annan vuxenCajsa Tengblad.
Familjen har blivit lika med vardagspussel, planering, dåligt samvete och långa listor med måsten. Allt i en enda stor stress för att få till lite egentid… Men tänk om man tänker tvärtom? Att det är i familjen man får vara sig själv, vila och leva fullt ut. Hur gör man då, när man lever så?

B4. Barn rätt till andlig utveckling och existentiell hälsaLars H Gustafsson.
Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt till andlig utveckling. Allt oftare talar vi också om rätten till andlig eller existentiell hälsa. Men vad betyder detta i praktiken? Vem ska stå för den vägledning som barnet behöver och hur ska den gå till? Barnkonventionen är en utmaning för såväl föräldrar och skola som kyrkor och samfund!

B5. Hur kan barn med behov av speciellt stöd växa i tron?Rodhe Jonsson och Annika Davidsson
Är du ibland frågande inför vad och hur du ska göra med barn och ungdomar i verksamheten som inte agerar som andra? Någon eller några i din verksamhet har svårare än andra att samspela med jämnåriga och vuxna, kan inte ta instruktioner och har allmänt svårt att koncentrera sig. Det kan bli svårt att genomföra det du har planerat för er samling. Du kanske har fått veta att han eller hon har en funktionsnedsättning som ADHD eller någon annan diagnos, men hur ska du tänka kring det? Seminariet kommer även att innehålla presentation och erfarenheter från Champions Club i Pingstkyrkan Arken i Värnamo – den del av söndagsskolan som de inte visste att de saknade! Hur gick det till och varför?

B6. Kan barn verkligen höra Guds röst?Lennart Henricsson och Hanna Simonsson.
När man förstår att Gud är en personlig Gud som bryr sig om just mig, kan det få stora konsekvenser för bönelivet. Speciellt för barnen…

*B7. Är Bibeln för svår och tråkig? Att undervisa 9-12-åringar om BibelnAngeline Leetma.
Hur når vi tweenisarna? Hur kan Bibeln bli begriplig och relevant för en 9-12-åring? Angeline Leetmaa har skrivit undervisningsmaterialet Röda tråden genom GT och NT samt skapat uppskattade kreativa bibelstudier för den här åldern på Torpkonferensen 2015 och 2016. Hon delar med sig av sina erfarenheter och ger tips och tankar kring hur vi gör bibelundervisningen attraktiv för 9-12-åringar.

B8. Barnverksamhet i en mångkulturell församling – Caroline Widell.
Jag vill dela egna erfarenheter – positiva och mindre positiva – kulturkrockar, underbara exempel på när det funkar, vad jag har lärt mig och kanske lite praktiska tips på vad man kan göra och om möjligt få andra bland åhörarna att dela erfarenheter och frågor.

B9. Jesus till barnen genom barnkörMaria Smeds, Malin Rosman, Malin Jarl och Emma Mellberg
Soul Children är ett körkoncept för tweens, 10-16-åringar, som presenterar evangeliet genom musik som de känner igen sig i… pop, soul, R&B och gospel. Soul Children-rörelsen fungerar som en familj och i Sverige finns nu ett 30-tal körer från norr till söder. Seminariet presenterar Soul Children-konceptet både genom att det beskrivs och genom att det upplevs. Seminariet kommer även att innehålla presentation och erfarenheter från barnkören M&M i Allianskyrkan i Ölmstad. De har 25-30 barn i åldrarna 6-12 år som träffas och sjunger, leker, ber och samtalar om Jesus och livet tillsammans. De kommer att berätta hur deras övningar ser ut och varför de gör som de gör.

B10. Smajl – en lägerupplevelse för livet!Susanne Olofsson och Urban Hussmo
På Hjälmargården arrangerar man sedan många år tillbaka riktigt stora läger för barn 8-12 år. Det som startade som ett läger med cirka 150 personer, samlar idag runt 1200 barn och 350 ledare fördelade på 2 läger. Hur gör man egentligen ett bra läger? Hur kan man jobba med tema, innehåll och aktiviteter? Och hur hjälper man barn att upptäcka och få möta Gud som sin bästa vän? Ta del av många års erfarenheter och låt dig inspireras att dela tro med barn!

*B11. Kyrkan – en trygghetszon för barn och ungaElisabeth Hjerpe.
Kyrkan ska vara en tydlig trygghetszon för barn och unga. Hur kvalitetssäkrar och utvecklar vi vår verksamhet så att detta blir verklighet? Hur förebygger vi och motverkar alla former av övergrepp? Med utgångspunkt i Frälsningsarméns etiska vägledning och utbildningen ”I Trygga Händer” ger detta seminarium en övergripande bild av hur kyrkan kan ta tag i dessa frågor. Seminariet är inte en I Trygga Händer-kurs, men ger en inblick i vad en sådan kurs tar upp.

B12. Få in det i knoppen med hjälp av kroppenMikael Wahl.
”Det jag hör det glömmer jag, det jag ser det minns jag, det jag gör det kan jag” – kinesiskt ordspråk. Börja använda mer av kroppen och fler sinnen för att lära in eller lära ut. Förmedla ett budskap med hjälp av rörelser, sånger, dofter, smaker och andra upplevelser.

B13. Materialdjungeln – så hittar du material och metoder för din barngruppJeanette Ingemarson.
Här får du en kreativ presentation av olika barnmaterial, men även tips på hur man fångar barnen i olika åldersgrupper och hur man kan lyfta berättandet på olika sätt med enkla pedagogiska verktyg.

B14. Jesus till barnen på våra flyktingförläggningarAnette Axelsson.
Mission Happy Kids är ett koncept utvecklat för att möta barn som är eller har varit på flykt. Jag delar med mig av mina erfarenheter från läger i Irak, Aten och flyktingförläggningar i Uppland.

*B15. Barn i BibelnIngela Wahl.
Var kan man läsa om barn i Bibeln? Finns det några nämnda och vad kan vi i så fall lära oss av dem och deras relation till Gud? Vi upptäcker tillsammans vad Bibeln har att säga om detta. Ett seminarium med hög delaktighet. Ta med dig din Bibel!

B16. Barns andlighet och berättelsernas kraft Ylva Eggehorn.
Ett nyinsatt seminarium där Ylva Eggehorn delar med sig av sina tankar kring ett ämne som har berört henne själv på djupet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I am a follower of Jesus and still amazed that He is so gracious and patient with me. I am on fire to see Jesus more clearly, to love him more dearly and to follow him more nearly as I seek in His name to care for children and families day by day. I would dearly love households and families all over Sweden to rediscover the living word of God together.

carsten-hjorth-pedersonJag är lektor i pedagogik och ledare för Kristent Pædagogisk Institut. Jag har varit aktiv barnledare i 45 år och är i dag ledare för en grupp för 5–10-åringar och pappa till tre vuxna barn. Jag brinner för att utrusta och inspirera unga och vuxna som lever med barn och tonåringar, och som vill berätta för dem om Gud. Jag ska tala om att påverka med respekt, eftersom det är mycket viktigt att vi talar till barn om Gud på rätt sätt. Jag är van att tala i Norden och kommer att tala på svensk-danska med tydliga power points.

susanne-olofssonSusanne: Jag är ledarutvecklare med fokus på barn och familj i Evangeliska Frikyrkan. Parallellt jobbar jag också med barn 0-12 år i en lokal församling. Jag brinner för att hitta vägar att dela, visa och berätta om livet med Gud.

magnus-sternegardMagnus: Jag är barn- och ungdomskoordinator för ungdomsorganisationen Equmenia, och har tidigare arbetat som barn- och familjepastor. Jag brinner för att presentera Jesus för barn och unga och att göra dem delaktiga i hans uppdrag i världen genom den lokala församlingen. I detta seminarium kommer jag tala om deras naturliga andlighet och hur församling och hem kan samverka för att lägga en grund för barn och ungas liv med Jesus.

ulrik-josefssonJag är ansvarig för Akademi för Ledarskap och Teologi och verksamhetsledare för Pingst Utbildning. Jag är intresserad av kopplingen mellan teologi och liv. I mina egna studier har jag jobbat med hur tron, identiteten och det teologiska sammanhanget är sammanflätat. När det gäller barn och arbetet bland barn blir detta både tydligt och avgörande, och det kommer mitt seminarium att handla om. Jag skulle vilja att Sveriges församlingar var miljöer där barn blir sedda, älskade och får möjlighet att växa i sitt lärjungaskap och att vi formar våra arbetssätt så att evangeliet blir grunden i allt vi gör. Ytterst drömmer jag om att Guds rike ska komma genom att Hans vilja får ske så att Gud blir känd, trodd, älskad och upphöjd.

olof-brandtJag är en trebarnsfar från Storvreta som ägnar dagarna åt att inspirera till bibelbruk bland unga och gamla. Jag arbetar för Bibeln idag samt hos Bibelsällskapet med Bibeläventyret. Jag brinner för att se en bibelväckelse där Bibeln får inspirera och forma kommande generationer.

alf-b-svenssonAlf: Jag är trebarnspappa och leg. psykolog. Jag brinner för att stärka familjen och hjälpa både barn och vuxna att upptäcka sina gåvor. Jag talar om detta för att många inte är medvetna om sina gåvor och inte heller vet hur de ska använda och utveckla dem.

Marina: Jag är tacksam, visionär och barnpastor och bor i Gränna med min familj. Jag brinner för att alla barn ska få en ärlig chans att lära känna Jesus. En dröm jag har är att få se SVT öppna möjligheten för grundläggande bibelkunskap – söndagsskola regelbundet på bästa tid!

maria-furusandJag är mamma, hustru, jesusefterföljare, pastor i Folkungakyrkan, Stockholm, livsnjutare, obotlig optimist, löpare och lite till. Jag brinner för att den uppväxande generationen ska få lära känna Jesus och bli hans efterföljare. Jag ska tala om tron i hemmet för att det som händer i hemmet är så viktigt för vårt formande som människor, och jag vill ingjuta mod i varje förälder, att de är superviktiga!

ingela-wahlIngela: Jag är fembarnsmamma och gift med Lars-Gunnar sedan 37 år. Vi har i dagsläget även fem barnbarn och har varit engagerade i King’s Kids under 25 år. För tillfället leder jag King’s Kids Sverige och är även engagerad i den europeiska ledningen. Jag har ett hjärta för att barn ska få egna erfarenheter av Gud tidigt i sina liv, och jag tror att både familj och församling behövs för att nå dit. Att både kunna mötas och arbeta tillsammans över generationsgränser är något jag vill arbeta för. Tidigare ledde jag Promiseland-arbetet i Sverige och är numera författare till två böcker: Alla åldrars församling och Familjen – ett team. 

mikael-wahlMikael: Jag är ett vandrande nöjesfält och en kreativ kommunikatör som vuxit upp med King’s Kids och förståelsen av barns andliga kapacitet från tidig ålder. Jag brinner för att ta människor ut ur sin bekvämlighetszon för att förstå större djup i tron och för att se barn bli sedda, uppmuntrade och utmanade.

hans-lindetorpHans: Jag är lärjunge till Jesus, pappa, lärare på Kungliga Musikhögskolan och lovsångsledare i Korskyrkan i Stockholm. Jag brinner för att Gud ska få hela och upprätta många människor inifrån och ut. I en tid när de unga generationerna ofta använt musik för att revoltera har Gud i stället gett oss musiken för att samla och ena alla människor för att tillbe Honom. Det är inte lätt, men när det fungerar rasar murar och Guds rike bryter fram.

kristine-arapovic-lindetorpKristin: Jag är mamma till tre barn, fru till Hasse och bor i Rönninge söder om Stockholm. Just nu studerar jag teologi på Westminster Theological Centre samt är frilansande körledare, låtskrivare mm. Jag brinner för att Guds rike ska växa genom att människor i alla åldrar helas och upprättas till att leva liv som Gud hade tänkt; präglade av liv, glädje, kärlek och frid. Det är så mycket som slåss om vår tillbedjan och vi behöver om och om igen erkänna och tillbe Jesus Kristus som vår ende Herre. Det är av stor vikt att vi finner en väg att tillsammans över alla generationer tillbe Jesus, på ett sätt som inte bara präglar våra gudstjänster utan hela våra liv, måndag till söndag.

atle-svanbergJag är scoutkoordinator vid Equmenias nationella kansli. Jag brinner för att våra scouter ska få höra evangeliet och få möjlighet att växa i tro. Jag tror att vi som scoutledare behöver diskutera och reflektera hur vi kan hjälpa våra scouter att växa i tro så att arbetet bär den frukt vi önskar. Vi behöver inspirera varandra och barnledarkonferensen erbjuder är en bra arena för detta.

ella-stina-wendleJag är barnpastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Jag brinner för att varje barn ska få en personlig relation med Jesus. I en tid där digitala medier är en del av varje barns vardag känns det angeläget att även kyrkan lär sig att kommunicera med dessa medel. Dessutom är det ett fantastiskt hjälpmedel som jag önskar att fler kyrkor ska få upptäcka och lära sig mer om. Digitala medier ger oss ytterligare en möjlighet att nå ut med det vi vill – att varje barn ska få möta Jesus!

gunilla-mollerJag är en glad, musikalisk och kreativ lärare. Jag brinner för att barn jag möter ska få känna sig sedda och värdefulla. Alla människor är unika och lär sig olika, därför behöver vi lära ut på olika sätt för att nå alla.

johannes-stenbergJag är en församlingsplanterare, familjefar, förortsbo och folkhögskolekommunikatör. Jag brinner för att fler nya pionjära initiativ ska startas i Sveriges mångkulturella förorter och att fler kristna ska välja att leva livet mitt ibland alla de onådda folk som Sverige välsignats med de senaste decennierna. Därför ska jag tala om hur stor skillnad det kan göra för barn och hela familjer när vi väljer att leva livet bland nysvenskarna i miljonprogramsområdena och där frimodigt tala om vår tro. Jag vill visa vilken öppenhet många har för evangeliet om vi väljer att komma ut ur vår bekvämlighet och möta människor just där de är. Du kan verkligen göra skillnad!

oivin-gronbergÖivin: Jag brinner för att nå hela familjer i invandrartäta områden med evangeliet om Jesus. Detta gör jag genom hembesök, praktisk hjälp, internationella fester, bibelskolor och gudstjänster inriktade mot olika folkslag.

helene-wandebyHelene: Jag är barnevangelist. Jag brinner för att ge Jesus till alla barn, men framförallt till de barn som finns utanför kyrkans väggar, eftersom de också har rätt att få höra om Jesus och lära känna Honom! Barn finns i familjer, och därför behöver vi bygga relationer med hela familjen… och hur man gör det, det är vad jag ska tala om!

helena-anderssonJag är officer och fem-barns-mamma som brinner för "dessa mina minsta". Vi som enskilda kristna och församlingar är VIKTIGA och vi gör skillnad, därför ska jag tala om hjärtat till Gud och en utsträckt hand.

olof-edsingerOlof: Jag är teolog och författare, och även ordförande i söndagsskolnätverket. På senare tid har jag engagerat mig i den offentliga debatten – särskilt i frågor som har med sexualitet, identitet och normkritik att göra – eftersom jag tror att detta är ett av kyrkans viktigaste diakonala uppdrag i vår tid. I övrigt har jag en stor kärlek till Guds ord, och jag jobbar både med en lärjungaskola på distans och med ett ledarutvecklingsprojekt i Norge.

astrid-palmenAstrid: Jag jobbar på en fristående förskola med kristen värdegrund. Jag brinner för att stötta föräldrar i sin föräldraroll och att förskolebarn får växa upp i en trygg och sund miljö. Det kan vi ge på en kristen förskola!

carsten-hjorth-pedersonJag är lektor i pedagogik och ledare för Kristent Pædagogisk Institut. Jag har varit aktiv barnledare i 45 år och är i dag ledare för en grupp för 5–10-åringar och pappa till tre vuxna barn. Jag brinner för att utrusta och inspirera unga och vuxna som lever med barn och tonåringar och som vill berätta för dem om Gud. Jag ska tala om hur vi når killarna, eftersom de har ett särskilt behov av att möta sund maskulinitet i kyrkan. Jag är van att tala i Norden och kommer att tala på svensk-danska med tydliga power points.

Marina: Jag är tacksam, visionär och barnpastor och bor i Gränna med min familj. Jag brinner för att alla barn ska få en ärlig chans att lära känna Jesus. En dröm jag har är att få se SVT öppna möjligheten för grundläggande bibelkunskap – söndagsskola regelbundet på bästa tid!

karolina-polandKarolina: Jag är fru, lärare, barnledare, administratör, massör och framför allt mamma till fyra barn mellan 3-9 år. Jag har arbetat både i Sverige och USA, som pedagog innan jag blev vald som barnledare för Sjundedags Adventist Samfundet i Sverige där jag för tillfället arbetar deltid för att kunna vara hemma med barnen.

cajsa-tengbladJag är hälsopedagog, författare, yrkesföreläsare, kreatör och fyrabarnsmamma. Jag brinner för att främja hälsa och hjälpa människor att få syn på sig själva och vad de gör här. Jag drömmer om ett samhälle där det ska vara lika naturligt och självklart att våga berätta att man har brutit själen, d.v.s. drabbats av psykisk ohälsa, som att man har brutit ett ben. Ingen ska behöva stå i skamvrån och skämmas över sin svaghet, trasighet och knasighet. Med hjälp av ärlighet och relationer förminskas våra problem. Tillsammans blir det lättare att bära. Jag vill i mitt seminarium ge redskap till hur vi kan må bra och hantera livet när det är tufft. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förebygga psykisk ohälsa, som tyvärr ökar mest bland våra unga.

fotograf Hugo Lindkvist

Jag är barnläkare och författare, nu aktuell med boken Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan. Jag brinner för alla barns rätt till hälsa, självrespekt, värdighet och att få komma till tals. Därför ska jag nu tala om en rättighet som varje barn har men som varken FN eller samhället tagit på tillräckligt stort ansvar: rätten till andlig utveckling.

rodhe-jonssonRodhe: Jag är specialpedagog och rådgivare i specialpedagogiska frågor. Jag har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt yrkesverksamma liv. Tidigt började jag som ledare i söndagsskolan, scouter och i olika körer inom SAM.

Annika: Mitt namn är Annika Davidsson och jag är ledare för Barnens Mötesplatser i Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Jag önskar att alla kyrkor ska hitta en möjlighet att möta varje barn med budskapet om Jesus, oavsett funktionshinder. Vi hittade Champions Club!

lennart-henricssonLennart: Jag är…  så sa Gud om sig själv. Jag är bara en människa, men jag vill följa Honom av hela mitt hjärta! Jag brinner för att ta barnens tro på allvar. Jag ska tillsammans med Hanna Simonsson, tala om barn och Guds röst därför att det är så viktigt att barnen redan i unga år får erfara Gud. Inte bara höra om Honom.

hanna-simonssonHanna: Jag heter Hanna och är dotter, nr 8 i syskonskaran, faster och moster osv osv. Jag brinner för min tro och relation till Gud, och att få ge vidare det till de barn jag möter. Jag ska tala om barn och bön för att det är ett livsviktigt ämne helt enkelt. Jag tror att vars och ens uppgift är att börja i det lilla innan vi kan se och märka resultatet av det stora i Sverige!

angeline-leetmaaJag är pastor och föreståndare i Mellringekyrkan Örebro, en församling med brett åldersspann. Jag undervisar i våra gudstjänster för 9-12-åringarna, men även i gudstjänsterna för vuxna. Jag brinner för att se människor i alla åldrar komma till tro på Jesus, älska Bibeln, växa i lärjungskap och upptäcka sina gåvor. Jag älskar att undervisa om Bibeln på kreativa sätt och göra den relevant för alla åldrar. Jag utmanas av tweenisarna som grubblar och klurar, men som samtidigt är aktiva, lekfulla och kräver ärliga svar… därför ska jag tala om Bibeln och tweenies.

caroline-widellJag är en gift tre-barns-mamma med ursprung i Hälsingland, sedan 18 år tillbaka boende i förorten Tensta i Stockholm. Jag brinner för att se barn upptäcka Jesus – på riktigt – att de ska se att tron på honom fungerar i deras egen vardag. Ämnet jag ska tala om är inte lätt men spännande och utmanade. Det är lite som att här på jorden förbereda sig för det vi ska få uppleva i himlen – folk från alla länder prisar och tillber Jesus tillsammans.

Maria: Jag är musikpräst i EFS och Salt på riksnivå. Jag brinner för att festen och glädjen ska vara en självklarhet i våra kyrkor lika väl som stillhet och andra sidor av tillbedjan och varandet i Guds närvaro… därför ska jag prata om Soul Children-rörelsen.

Malin R: Jag är fru, mamma, trädgårdsintresserad och barnkörledare. Jag brinner för församling och framförallt för barnens plats i församlingen. Sång och musik tar upp en stor del av mitt liv och därför kommer jag, tillsammans men mina barnkörledarkollegor i MQM, att prata om vår älskade barnkör: hur vi gör rent praktiskt och varför. Vårt mål är att med sången och musiken som redskap tala om Jesus och hjälpa barnen att växa i tro – och att vi alla ska få må bra!

Malin J: Jag gillar kaffe med mjölk, träning och fredagsmys. Jag brinner för barn och för musik, och därför är det fantastiskt att få vara barnkörledare. Att genom musikens glädje tillsammans med barnen få sjunga om och lära oss mer om Jesus gör ledaruppdraget så inspirerande. Därför kommer jag och mina barnkörledarkollegor att bland annat berätta om vårt övningsupplägg där Jesus är i centrum.

Emma: Jag är tvåbarnsmor, fru och körledare bosatt i Gränna. Jag brinner för barnens plats i församlingen, samhället och i sina egna liv. Jag tror att vi genom sång, musik och dans kan skapa ett sammanhang där barnen får växa både i sig själva, i församlingen och i sin tro.

susanne-olofssonSusanne: Jag är ledarutvecklare med fokus på barn och familj i Evangeliska Frikyrkan. Parallellt jobbar jag även med barn 0–12 år i en lokal församling. Jag brinner för att hitta vägar att dela, visa och berätta om livet med Gud. Därför ska jag tala om detta… lägerliv! Läger är fantastiska dagar att bygga vidare på både relationer och tro.

urban-hussmoUrban: Jag är en frivillig medarbetare med stort hjärta för barnen. Jag brinner för barnläger som ett verktyg för att förmedla Guds kärlek till alla barn. Min önskan är att alla barn skulle få höra, känna och veta att de alltid är älskade av Gud, tillhör Guds rike och att de alltid kan be till Gud!

elisabeth-hjerpeJag är frälsningsofficer, pastor, och har min tjänst som biträdande sektionschef i Programsektionen, Frälsningsarmén. Jag brinner för Guds ord och att det ska bli hört, läst och omsatt i handling i både små och stora människor i vårt land! Jag har haft förmånen att följa I Trygga Händers arbete sedan det startade i Sverige, både som deltagare och som utbildare. Det är ett så viktigt arbete att det inte får finnas någon tvekan om att vi behöver jobba med detta i våra kyrkor. Jag vill vara med och verka för det.

mikael-wahlJag är ett vandrande nöjesfält och en kreativ kommunikatör som vuxit upp med King’s Kids och förståelsen av barns andliga kapacitet från tidig ålder. Jag brinner för att ta människor ut ur sin bekvämlighetszon för att förstå större djup i tron och för att se barn bli sedda, uppmuntrade och utmanade. Jag vill under detta seminarium praktiskt ge mina bästa tips för att kommunicera så att människor minns.

jeanette-ingemarsonJeanette: Jag bor i Stockholm, är en kreativ kommunikatör och har erfarenhet från flertalet mediaproduktioner både inom och utanför kyrkans värld. På deltid håller jag på att avsluta mina studier på Johannelunds teologiska högskola. Mina döttrar Hedvig och Selma har spelat in barnskivor och de senaste åren har vi som familj medverkat i kyrkor och konferenser med vår musik. I somras ansvarade jag för barnmöten på Hönökonferensen och Gullbrannagården. Jag brinner för att få sprida världens bästa budskap på ett sätt som gör att barn och unga kan få en tro som håller. Peppa barnen att våga tro. Vi behöver inte alltid uppfinna hjulet varje gång vi ska göra samlingar för barn. Det finns massor av bra material som vi kan inspireras av.

emmalill-hectorEmmalill: Jag bor i Norrtälje med man och tre barn. Jag studerar teologi med inriktning församlingsutveckling och entreprenörskap och arbetar samtidigt som ekonom. Jag har arbetat mycket med gudstjänster för alla åldrar, och över huvud taget med att hitta annorlunda uttryckssätt i olika sammanhang i kyrkor. Jag brinner för mötesplatser där alla tillsammans möter Gud – barn, unga, vuxna, gamla, vana och ovana kyrkobesökare. Ibland delar vi upp oss, men jag tror att det betydligt oftare kan ske på samma plats och vid samma tillfälle. Jag vill tipsa om bra material och bra metoder, med betoning på att göra det till sitt eget utifrån sin egen personlighet och variera det utifrån grupp och situation.

anette-axelssonJag är ansvarig för barnverksamheten på Livets Ord. Jag brinner för att hjälpa barn lära känna Jesus. Jag ska tala om Mission Happy Kids som är ett koncept för att nå flyktingbarn.

ingela-wahlJag är fembarnsmamma och gift med Lars-Gunnar sedan 37 år. Vi har i dagsläget även fem barnbarn och har varit engagerade i King’s Kids under 25 år. För tillfället leder jag King’s Kids Sverige och är även engagerad i den europeiska ledningen. Jag har ett hjärta för att barn ska få egna erfarenheter av Gud tidigt i sina liv, och jag tror att både familj och församling behövs för att nå dit. Att både kunna mötas och arbeta tillsammans över generationsgränser är något jag vill arbeta för. Tidigare ledde jag Promiseland-arbetet i Sverige och jag är numera författare till två böcker: Alla åldrars församling och Familjen – ett team.

ylva-eggehornYlva Eggehorn är en känd och älskad författare, som har skrivit ett 40-tal böcker i olika genrer – lyrik, romaner, noveller, fackböcker, översättningar, barnböcker och läromedel. 2012 utkom hon med boken En vän från himlen, som för alla åldrar gör Bibelns berättelser levande.