Seminarier

Under konferensen kommer vi att ha två seminarietillfällen, där vi sammantaget erbjuder 32 olika seminarier.

Nedan finner du en presentation av alla konferensens seminarier. Presentation av talarna visas när du rör muspekaren över respektive namn. Varje seminarium erbjuds vid ett tillfälle, och som deltagare kan du bara välja två olika.
Vårt förslag är därför att ni, om ni kommer flera från samma sammanhang, delar upp er och efteråt berättar för varandra vad ni har lärt er och upplevt.
Observera också att antalet platser är begränsat. Flera seminarier är redan på väg att bli fulla. Vid gruppanmälan behöver du i förväg kolla så att alla får de val de önskar.

* Välj detta seminarium om du vill ha hjälp med översättning till något av språken engelska, arabiska, farsi, franska, spanska och tigrinja.

Seminarier A

A1. Spiritual formation at home (engelskt tal) – Keith White. We will share our experiences of how home life contributed to our own spiritual development, consider the particular opportunities and challenges for children and families today, and explore some creative options and possibilities together.

A2. Påverkan med respekt (dansk-svenskt tal) – Carsten Hjorth Pedersen. Som kristna barnledare har vi något på våra hjärtan. Vi vill få säga något sant och gott om Gud. Vi vill också vara trovärdiga förebilder. Men hur kan vi förmedla detta i respekt för barnen, utan att på fel sätt gå över deras gränser? Var går gränsen mellan erbjudande och manipulation? I detta seminarium presenteras en tanke- och handlingsmodell för kristen vägledning, undervisning och förkunnelse.

*A3. Barns andliga utveckling – Susanne Olofsson och Magnus Sternegård. Barn är födda med en naturlig närhet till Gud. Kanske vår viktigaste uppgift som föräldrar och ledare är just att ge barnen goda förutsättningar att fascineras, uppleva, erfara och upptäcka Gud. Men hur kan vi hjälpa barnen till ett liv med Gud? Och vad är viktigt att få vara med om, lära och utmanas av i de olika åldersfaserna? I detta seminarium delar vi med oss av både erfarenheter, insikter, verktyg och exempel.

*A4. Barnteologi – barn och efterföljelse Ulrik Josefsson Tillhör barnen Gud? Har barn en tro eller behöver de hjälpas till den? Frågorna är stora och många och hur vi svarar på dem avgör hur vi vägleder barnen. Seminariet kommer att jobba med Bibeln, olika teologisk positioner och hur arbetet bland barn kan formas utifrån medvetna teologiska val.

A5. Att berätta Bibelns berättelser för barn – Olof Brandt. Vi behöver ge Bibelns berättelser vidare till nästa generation, men hur mycket får vi påverka? Vilka teman passar för olika åldrar och framför allt hur gör man? Ett levande seminarium med undervisning och berättande som kommer att ge dig bra redskap.

A6. Hjälp barnen att upptäcka sina gåvor – Alf B Svensson och Marina Andersson. Ett seminarium där du som förälder och ledare får konkreta råd om hur du kan hjälpa och uppmuntra barnen att upptäcka, använda och utveckla sina gåvor.

*A7. Jag har valt själv! Eller…? – Om tron i hemmet – Maria Furusand. Att vara förälder i ett av världens mest sekulariserade länder är ingen lätt uppgift. Det finns många åsikter om hur du är en bra förälder. Den möjlighet som söndagsskolan eller barngruppen i kyrkan har att dela tron är inget mot den tid som föräldrar har med sina barn – men här behöver vi som kyrka kliva in och vara ett stöd till hjälp och inspiration. Hur kan du som förälder dela tron med dina barn i hemmet? Och hur kan vi som kyrka finnas med och uppmuntra föräldrar att dela tron och leva i efterföljelse av Jesus, med sina barn? Ett praktiskt seminarium om att leva ut sin tro i vardagen.

A8. Nå ut i vår nation med mer än en generation som tillsammans sprider tron – Ingela Wahl och Mikael Wahl. Hur kan vi fungera missionellt med alla åldrar tillsammans i våra familjer och församlingar, men också inför speciella satsningar? Hur kan vi tillsammans utföra uppdraget som Jesus ger oss i missionsbefallningen? Vi tar med oss den tredje generationen i vår familj och delar tillsammans våra erfarenheter både utifrån vår familj och utifrån vårt engagemang i vår lokala församling och den internationella missionsrörelse (King’s Kids) som vi är en del av.

A9. Att leda alla generationer i tillbedjanKristine Arapovic Lindetorp och Hans Lindetorp Utifrån egna erfarenheter av att leda lovsång i hemgruppen, den lokala församlingen och på konferenser som Torp och New Wine delar vi med oss av våra tankar och visioner för en tillbedjan där alla kan vara med. Det blir också tid för praktiska frågor och samtal där alla får dela erfarenheter och fundera på varför det kan vara så svårt och hur vi kan hitta en väg framåt.

A10. Jesus till barnen genom scouting – Atle Svanberg. Hur når vi nya människor och hur fördjupar vi lärjungaskapet genom scoutkårens arbete? Hur använder vi scouting som en pedagogisk miljö för lärjungaskap? Hur får vi med barn och nya barn? En metod om att nå ut!

A11. Från flanellograf till digital och social media – Ella-Stina Wendle. I alla tider har vi använt olika hjälpmedel för att förstärka vår undervisning och det budskap som vi vill nå ut med till barnen. I det här seminariet får du lära dig mer om flanellografens och blädderblockets nyare alternativ – de digitala medierna. Du får goda exempel och konkreta tips på hur man kan göra undervisningen varierande, inspirerande och tydligare med hjälp av den digitala tekniken. Digitala medier är ett pedagogiskt redskap som hjälper oss att på ett kreativt och lustfyllt sätt nå ut med vårt budskap om Jesus till barnen. Vi kommer också att lära oss hur vi på ett enkelt sätt kan arbeta med sociala medier för att nå ut med information, både om vad vi gör och vad vi tror på.

*A12. På flera sätt – Gunilla Möller. Barn lär sig på olika sätt och därför behöver vi också lära ut på olika sätt. Detta seminarium handlar om hur vi på ett engagerat och kreativt sätt kan nå ut med ett budskap på flera olika sätt. Att variera mellan till exempel bilder, musik, lekar, experiment, böcker, skrivuppgifter, reflektion och naturupplevelser är det bästa sättet att nå så många som möjligt. Du får kreativa och praktiska tips på hur du kan skapa en varierad undervisning i din barngrupp.

A13. Hur talar vi om Jesus i en mångkulturell kontext?Johannes Stenberg Idag kommer många av Sveriges barn från familjer med annan religion och kultur. Hur talar vi trovärdigt och frimodigt om vår tro utan att provocera? Vad behöver vi känna till om islam och finns det diken som vi bör akta oss för? Jag delar med mig av både teori och praktik utifrån 13 års erfarenhet av barnverksamhet i Rinkeby och Skäggetorp.

A14. Hur vi bygger relationer med familjer i invandrartäta områden? – Öivin Grönberg och Heléne Wandeby. Vi måste inkludera hela familjer i vår gemenskap. Goda relationer med föräldrar ger djup kommunikation och på det sättet når vi barnen mitt i familjen. Detta är vad vårt seminarium kommer att handla om.

A15. Hjärtat till Gud och en utsträckt hand – Helena Andersson. Idag står vårt samhälle inför oerhörda utmaningen, och vi ser att behoven är stora inte minst bland de minsta av oss – barnen. Hur kan vi möta den nöd vi ser? Vad kan vi som ledare göra? Hur kan vi samverka med samhället på ett sätt som gör att barn får möta den upprättelse som finns i Jesus till ande, kropp och själ?

A16. Normkritik, tidsanda och kristna förskolor – Olof Edsinger och Astrid Palmén. I detta seminarium presenterar vi några av vår tids trender i förskolans värld, med särskilt fokus på queertänkande och normkritisk pedagogik. Vilka konsekvenser får det när alla Sveriges barn ska introduceras till hbtq-rörelsens kritik av hetero- och tvåkönsnormen? Vi får även en inblick i vad det innebär att driva en kristen förskola – hur skiljer sig denna förskoleform från andra, och varför?

Seminarier B

B1. Hur når vi killarna? (danskt-svenskt tal)Carsten Hjorth Pedersen. Hur kan vi motivera fler män att bli kristna barnledare? För både pojkarnas och flickornas skull – och för männens egen skull! Och hur kan vi som män och kvinnor kommunicera det kristna budskapet på ett sätt som når fram till pojkarna? Hur kan vi på ett sunt sätt appellera till det maskulina? Välkommen till ett seminarium om en angelägen fråga och med gott om praktiska tips!

*B2. Hur ger vi trons grunder på ett pedagogiskt sätt?Marina Andersson och Karolina Poland. I ett samhälle där skolans tydliga linje är att vara så okonfessionell som möjligt blir det ännu viktigare för barn att få hjälp att förstå, förklara och försvara sin tro. Den grund som kristendomsundervisningen traditionellt har gett finns inte längre i våra barns skolvärld, vilket gör det ännu mer angeläget att vi som kyrka finns med och hjälper våra barn att definiera och tydliggöra sin tro. Hur kan vi ge barn trons grunder på ett pedagogiskt sätt? Hur hjälper vi barnen att få tag på kristen tro så att det blir begripligt? Hur hjälper vi våra barn att dela sin tro med sina kompisar?

B3. Tillsammans är det nya själv – att leva ett gott liv som förälder eller annan vuxenCajsa Tengblad. Familjen har blivit lika med vardagspussel, planering, dåligt samvete och långa listor med måsten. Allt i en enda stor stress för att få till lite egentid… Men tänk om man tänker tvärtom? Att det är i familjen man får vara sig själv, vila och leva fullt ut. Hur gör man då, när man lever så?

B4. Barn rätt till andlig utveckling och existentiell hälsaLars H Gustafsson. Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt till andlig utveckling. Allt oftare talar vi också om rätten till andlig eller existentiell hälsa. Men vad betyder detta i praktiken? Vem ska stå för den vägledning som barnet behöver och hur ska den gå till? Barnkonventionen är en utmaning för såväl föräldrar och skola som kyrkor och samfund!

B5. Hur kan barn med behov av speciellt stöd växa i tron?Rodhe Jonsson och Annika Davidsson Är du ibland frågande inför vad och hur du ska göra med barn och ungdomar i verksamheten som inte agerar som andra? Någon eller några i din verksamhet har svårare än andra att samspela med jämnåriga och vuxna, kan inte ta instruktioner och har allmänt svårt att koncentrera sig. Det kan bli svårt att genomföra det du har planerat för er samling. Du kanske har fått veta att han eller hon har en funktionsnedsättning som ADHD eller någon annan diagnos, men hur ska du tänka kring det? Seminariet kommer även att innehålla presentation och erfarenheter från Champions Club i Pingstkyrkan Arken i Värnamo – den del av söndagsskolan som de inte visste att de saknade! Hur gick det till och varför?

B6. Kan barn verkligen höra Guds röst?Lennart Henricsson och Hanna Simonsson. När man förstår att Gud är en personlig Gud som bryr sig om just mig, kan det få stora konsekvenser för bönelivet. Speciellt för barnen…

*B7. Är Bibeln för svår och tråkig? Att undervisa 9-12-åringar om BibelnAngeline Leetma. Hur når vi tweenisarna? Hur kan Bibeln bli begriplig och relevant för en 9-12-åring? Angeline Leetmaa har skrivit undervisningsmaterialet Röda tråden genom GT och NT samt skapat uppskattade kreativa bibelstudier för den här åldern på Torpkonferensen 2015 och 2016. Hon delar med sig av sina erfarenheter och ger tips och tankar kring hur vi gör bibelundervisningen attraktiv för 9-12-åringar.

B8. Barnverksamhet i en mångkulturell församling – Caroline Widell. Jag vill dela egna erfarenheter – positiva och mindre positiva – kulturkrockar, underbara exempel på när det funkar, vad jag har lärt mig och kanske lite praktiska tips på vad man kan göra och om möjligt få andra bland åhörarna att dela erfarenheter och frågor.

B9. Jesus till barnen genom barnkörMaria Smeds, Malin Rosman, Malin Jarl och Emma Mellberg Soul Children är ett körkoncept för tweens, 10-16-åringar, som presenterar evangeliet genom musik som de känner igen sig i… pop, soul, R&B och gospel. Soul Children-rörelsen fungerar som en familj och i Sverige finns nu ett 30-tal körer från norr till söder. Seminariet presenterar Soul Children-konceptet både genom att det beskrivs och genom att det upplevs. Seminariet kommer även att innehålla presentation och erfarenheter från barnkören M&M i Allianskyrkan i Ölmstad. De har 25-30 barn i åldrarna 6-12 år som träffas och sjunger, leker, ber och samtalar om Jesus och livet tillsammans. De kommer att berätta hur deras övningar ser ut och varför de gör som de gör.

B10. Smajl – en lägerupplevelse för livet!Susanne Olofsson och Urban Hussmo På Hjälmargården arrangerar man sedan många år tillbaka riktigt stora läger för barn 8-12 år. Det som startade som ett läger med cirka 150 personer, samlar idag runt 1200 barn och 350 ledare fördelade på 2 läger. Hur gör man egentligen ett bra läger? Hur kan man jobba med tema, innehåll och aktiviteter? Och hur hjälper man barn att upptäcka och få möta Gud som sin bästa vän? Ta del av många års erfarenheter och låt dig inspireras att dela tro med barn!

*B11. Kyrkan – en trygghetszon för barn och ungaElisabeth Hjerpe. Kyrkan ska vara en tydlig trygghetszon för barn och unga. Hur kvalitetssäkrar och utvecklar vi vår verksamhet så att detta blir verklighet? Hur förebygger vi och motverkar alla former av övergrepp? Med utgångspunkt i Frälsningsarméns etiska vägledning och utbildningen ”I Trygga Händer” ger detta seminarium en övergripande bild av hur kyrkan kan ta tag i dessa frågor. Seminariet är inte en I Trygga Händer-kurs, men ger en inblick i vad en sådan kurs tar upp.

B12. Få in det i knoppen med hjälp av kroppenMikael Wahl. ”Det jag hör det glömmer jag, det jag ser det minns jag, det jag gör det kan jag” – kinesiskt ordspråk. Börja använda mer av kroppen och fler sinnen för att lära in eller lära ut. Förmedla ett budskap med hjälp av rörelser, sånger, dofter, smaker och andra upplevelser.

B13. Materialdjungeln – så hittar du material och metoder för din barngruppJeanette Ingemarson. Här får du en kreativ presentation av olika barnmaterial, men även tips på hur man fångar barnen i olika åldersgrupper och hur man kan lyfta berättandet på olika sätt med enkla pedagogiska verktyg.

B14. Jesus till barnen på våra flyktingförläggningarAnette Axelsson. Mission Happy Kids är ett koncept utvecklat för att möta barn som är eller har varit på flykt. Jag delar med mig av mina erfarenheter från läger i Irak, Aten och flyktingförläggningar i Uppland.

*B15. Barn i BibelnIngela Wahl. Var kan man läsa om barn i Bibeln? Finns det några nämnda och vad kan vi i så fall lära oss av dem och deras relation till Gud? Vi upptäcker tillsammans vad Bibeln har att säga om detta. Ett seminarium med hög delaktighet. Ta med dig din Bibel!

B16. Barns andlighet och berättelsernas kraft Ylva Eggehorn. Ett nyinsatt seminarium där Ylva Eggehorn delar med sig av sina tankar kring ett ämne som har berört henne själv på djupet.