Anmälan till konferensen öppnar den 1 november 2018.