Efter två uppskattade konferenser i Jönköping satsar vi nu på en konferens i Stockholm. Med Filadelfiakyrkan som bas bjuder vi in till den tredje nationella barnledarkonferensen – denna gång med möjlighet att välkomna uppemot två tusen deltagare.
Vi gör det med en förväntan på att Jesus är närvarande och vill möta oss personligen.

Detta år vill vi särskilt lyssna in hans inbjudan när han säger: ”Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14).

Jesus själv är barnledarkonferensens huvudperson och vi möts tillsammans för att bli utrustade för tjänst. I de mer än 30 olika seminarierna uppmärksammar vi bland annat frågor som har med familj, lärjungaskap och integration att göra. Till de internationella gästerna hör engelsmannen Keith White, som är grundare av den internationella rörelsen Child Theology Movement.

Konferensen vänder sig till dig som är, eller vill bli, barnledare. Men också till dig som är förälder och längtar efter stöttning i att dela tron med dina egna barn. Inte minst vänder den sig till dig som är pastor, präst eller församlingsledare med inflytande över det som gäller barn 0-13 år och familjer i din församling. Konferensen är ett bra tillfälle att uppleva och utmanas tillsammans med ditt team.

Välkommen till en helg av uppmuntran, utrustning och utmaning!

Ledningsgruppen

Om du har frågor kring konferensen kan du höra av dig till barnledarkonferensen@konferenspasset.se

Welcome to the web page for the children’s leaders conference 2017. For more information, look here.

Bienvenido/bienvenida a la página webb de la Conferencia para líderes de niños en 2017. Para más información, lee aquí.

Soyez le bienvenu au site de la conférence des moniteurs d’enfants des Églises 2017. Pour plus d’information, veuillez regarder ici.

مرحبا بك على صفحة مؤتمر قادة الأطفال لسنة 2017. لمزيد من المعلومات اقرأ هنا

እንኳዕ ናብ መርበብ ሓበሬታ ዋዕላ ’መራሕቲ-ቈልዑ’ 2017 ብደሓን መጻእኩም! ንዝያዳ ሓበሬታ: ኣብዚ ኣንብቡ።

به وب سایت کنفرانس رهبرى/راهنمايى كودكان ٢٠١٧خوش آمدید

Huvudlokalen för barnledarkonferensen är Filadelfiakyrkan Rörstrand i Stockholm. Öppningsmötet är fredagen den 3 februari kl 19.00. Vi avslutar med gudstjänst söndagen den 5 februari kl 11.00.

Följande samfund, församlingar och barn- och ungdomsorganisationer är huvudmän i det nationella söndagsskolnätverket:

Följande organisationer, tidningar och andra projekt står som medinbjudare till konferensen: