Praktiskt

Huvudlokalen för barnledarkonferensen är Livets Ord i Uppsala. För våra seminarier använder vi även den näraliggande skolan, och sent på fredagskvällen samlas vi för mässa i domkyrkan. Du väljer dina seminarier i samband med din anmälan. Priset för konferensen är 600 kr. Den 10 februari respektive 24 februari höjer vi avgiften med 100 kr, och sista anmälningsdag är 3 mars. Deltagare under 20 år samt pensionärer får 100 kr rabatt.
Om du är Bildaledare kan du även kontakta din konsulent för eventuellt stöd.

I konferensavgiften ingår möten, seminarier, wrap fredag kväll samt fm-fika, lunch, em-fika och kvällsmat på lördagen. Du kan antingen anmäla dig som enskild och betala via bankgiro, eller som grupp och få en faktura till din hemförsamling.
Vi vill rekommendera möjligheten att komma med hela ditt ledarteam till konferensen! Din anmälan är bindande om du inte avregistrerar dig före 9 februari. Återbetalning görs endast vid sjukdom, och då mot sjukintyg från allmän vårdinrättning; vi behåller dock 200 kr i administrationsavgift. Enklast för oss är om du i stället kan överlåta platsen till någon annan.

På fredagen anordnar vi även en särskild ledardag för församlingsföreståndare, präster, pastorer, diakoner, församlingsledare och ansvariga barnledare. Huvudtalare för dagen är våra gäster från den amerikanska organisationen Orange, som stöttar lokala församlingar att bygga broar mellan kyrka och familj.
Kostnad: 450 kr.

Logi ordnar du själv. Flera kyrkor i och utanför stan kan erbjuda enkel golvlogi, och om du är intresserad av detta ber vi dig att kontakta lämplig kyrka och fråga. Vi har även sammanställt en förteckning över hotell där vi fått förmånliga priser inför konferensen (ange aktuell kod när du bokar!).

Vill du hjälpa till att göra Barnledarkonferensen 2019 till en fantastisk konferens? I så fall får du gärna anmäla dig som volontär! Markera i din anmälan vad du i så fall kan tänka dig att bidra med: servering, mötesvärd, seminarievärd eller värd vid infodisken (det går bra att kryssa för flera alternativ). Observera att det i slutändan är konferensledningen som avgör både vilka som blir volontärer och hur behoven ser ut.
Under konferensen finns ett lekrum på Livets Ord där du kan vara tillsammans med ditt barn. Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda några organiserade barnaktiviteter –den här helgen är det ledarna som står i fokus.

Om du har någon fråga med anledning av konferensen kan du höra av dig till koordinator@barnledarkonferens.se