Seminarier

Under konferensen kommer vi att ha fyra seminarietillfällen. Mer info om dessa kommer att läggas ut i god tid innan anmälan öppnar.